Educational Bookshop

חנות ספרים ובית קפה במזרח ירושלים. החנות החלה כחנות ספרי לימוד לבתי הספר ומכאן שמה. החנות משמשת גם כמרכז תרבותי וכוללת חלל התכנסות המשמש בין השאר להשקת ספרים חדשים.

דילוג לתוכן