רשת על המשקל

רשת המשקל התאפיינה בחזרתיות גבוהה של קהל נאמן ומרוצה. במסגרת השדרוג ביצענו עבור הרשת פיתוח של קונספט חדש לחנות הנותנת פתרון טוב לעולמות תוכן של טבע, ובריאות, תוך יצירה של חוויית קניה ופינוק אך שמירה על הפניה העממית ויצירה של טיפוס חנות לא מפוארת מדי או "מפחידה"עבור הלקוחות.

הפרויקט כלל פיתוח של קונספט קמעונאי, מיתוג מחדש, בניה של סניף אבטיפוס ראשון, הפקת לקחים ובהמשך יישום הקונספט בסניפים הקיימים והמשך פריסה סניפית.